สุรชัย ศิริไกร, 2492-

รายงานผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลี อดีต ปัจจุบัน และอนาคต : จากพันธมิตรทางการเมืองสู่หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ / โดย สุรชัย ศิริไกร. - [ปทุมธานี] : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2541?] - 35 แผ่น : ภาพประกอบ.


ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- เกาหลี (ใต้)
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เกาหลี (ใต้)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544