ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ = Reorganization law : คำอธิบายโดยสังเขปและตัวบท : พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. - นนทบุรี : สถาบัน T. Training Center, 2541. - 25, [36] หน้า : ภาพสีประกอบ.

9748636372


ล้มละลาย -- ไทย.

KPT1942 / .ช64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544