ทำเนียบนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Selective list of Thammasat researchers / [จัดทำโดย] งานส่งเสริมวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะทำงาน ฉันทิชา มหาพสุธานนท์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : งาน, 2541. - 384 หน้า.

9745726338


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--ข้าราชการและพนักงาน--ทำเนียบนาม.


นักวิชาการ -- ไทย -- ทำเนียบนาม.

H62.5 / .ธ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544