โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / [จัดโดย] คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2541. - 5 เล่ม : ภาพประกอบ.


รัฐศาสตร์ -- การประชุม.
สังคมศาสตร์ -- ไทย -- การประชุม.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุม.

JA35 2541 / .ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544