สุนทรี อาสะไวย์.

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 / โดย สุนทรี อาสะไวย์ และ นิติ กสิโกศล. - กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525. - 119 หน้า. - เอกสารวิจัย ; หมายเลข 15 .


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 6, 2453-2468.

HC445 / .ส75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544