เดกซ์เทอร์ เยเกอร์ : แนวความคิดทางการตลาดที่ทรงพลังอำนาจที่สุด แห่งศตวรรษ Profiles of sucess สไตล์ชีวิตเชิดหน้าชูตา. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เพชรพัฒนา, 2539. - 241 หน้า : ภาพประกอบ.


พนักงานขาย -- ชีวประวัติ.
ความสำเร็จทางธุรกิจ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
การขายโดยตรง.
การตลาดขายตรงแบบหลายชั้น.

HF5439.3 / .ด73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544