ประชุมจารึกล้านนา = Corpus of Lan Na inscriptions / ฮันส์ เพนธ์, พรรณเพ็ญ เครือไทย, ศรีเลา เกษพรหม. - [เชียงใหม่] : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540- - เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน -- ล. 2. จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ. 2334-2357 -- ล. 3. จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ ลำพูน -- ล. 4. จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงใหม่ -- ล. 5. จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ น่านและจารึกเมืองน่านที่น่าสนใจ -- ล. 7. จารึกในจังหวัดลำปาง / พรรณเพ็ญ เครือไทย, ชัปนะ ปิ่นเงิน, ศราวุธ ศรทา --ล. 11. จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 3 -- ล. 12. จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 4 / ฮันส์ เพนธ์, ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ -- ล. 13. จารึกในจังหวัดเชียงราย / ฮันส์ เพนธ์, ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ

9746700359 (ล. 1) 9746570161 (ล. 2) 9746571761 (ล. 3) 9746573853 (ล. 4) 9746575805 (ล. 5) 9746589202 (ล. 7) 9746720783 (ล. 11) 9789746722308 (ล. 12)


จารึก -- ไทย (ภาคเหนือ)

CN1221.ก27 / ศ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544