ประภาส ปิ่นตบแต่ง.

การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2541 [1998] - 18, 252 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการหนังสือเล่ม ; อับดับ 14 . - โครงการหนังสือเล่ม (มหาวิทยาลัยเกริก. ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา) ; อันดับที่ 14. .

บทนำ การเมืองบนท้องถนน - - บทที่ 1 พัฒนาการความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในชนบท - - บทที่ 2 เดินขบวนกับขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม - - บทที่ 3 สมัชชาคนจน กำเนิดและพัฒนาการ - - บทที่ 4 องค์กรการเคลื่อนไหวสมัชชาคนจน - - บทที่ 5 บริบทแวดล้อมการพัฒนาองค์กร - - บทที่ 6 การเมืองของคนจน - - บทที่ 7 ผลลัพธ์จากการเคลื่อนไหวต่อสู้ - - บทที่ 8 วิเคราะห์และบทสรุป

9747137747


สมัชชาคนจน.


ขบวนการสังคม -- ไทย.

HN700.592.ข3 / ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544