สมุนไพรสำหรับเด็ก : รวมสมุนไพรกว่า 50 ชนิด พิชิตโรคเด็ก / บรรณาธิการ พรภิรมย์ ปิยะศิรินานันท์, โอภาส เชฏฐากุล. - กรุงเทพฯ : โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย, 2541. - 101 หน้า : ภาพประกอบ.

9748640795


เครื่องยาจากพืช.

QV766 / .ส477

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544