สัก กอแสงเรือง, 2484-

กฎหมายปกครอง. - แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2517. - 192 หน้า.


กฎหมายปกครอง.

JQ1745 / .ส6 2517ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544