วิวัฒน์ มุ่งการดี.

การต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา : ปฏิสัมพันธ์หลัก / วิวัฒน์ มุ่งการดี. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2529] - 92 แผ่น.


สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

E183.7 / .ว65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544