นวัตกรรม : กุญแจสู่ความสำเร็จของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 = Innovation : the key to Thailand's success in the 21st century / ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2541. - 185 หน้า : ภาพประกอบ.

9747577887


นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- ไทย -- การประชุม.
เทคโนโลยี -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย -- การประชุม.

HC445.ฮ9ท7 / พ635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544