สุเทพ อัตถากร.

ปฏิวัติซินไฮ่ล้างอั้งยี่ : การเมืองกินเมือง / สุเทพ อัตถากร เขียน. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539. - 13 หน้า.


จีน -- ประวัติศาสตร์ -- ศตวรรษที่ 19.
จีน -- ประวัติศาสตร์ -- ศตวรรษที่ 20.

จีนศึกษา

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544