มาตรฐานข้าวไทย พ.ศ. 2540 = Thai rice standard 1997. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541?] - 142 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


ข้าว -- มาตรฐาน -- ไทย.
Rice -- Thailand -- Standard.

HD9066.ท92 / ม63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544