เนื้อที่และผลผลิตข้าวนาปีในเขตโครงการชลประทาน. - กรุงเทพฯ, สายงานสถิติเกษตรชลประทาน งานเกษตรชลประทาน, 2525- - เล่ม. - 2518-2522-


ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย.
ข้าว -- สถิติ.

SB191.ข6 / ก68

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544