ชำแหละพรบ.ข้อมูลข่าวสาร : หนทางสู่การปฏิบัติ : เอกสารประกอบการสัมมนา ... วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2541 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. - กรุงเทพฯ : สมาคม, 2541. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


ระบบราชการ -- ไทย -- การประชุม.
ระบบราชการ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง -- การประชุม.

JQ1745 / .ก9655

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544