นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์, 2490-

การสังคมสงเคราะห์กับการให้การปรึกษา / นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. - 8, 89 หน้า : ภาพประกอบ.

9745716618


การให้คำปรึกษา.
สังคมสงเคราะห์.

HV31 / .น225

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544