วราวุธ เสือดี.

รายงานวิจัยเรื่องการศึกษามลภาวะทางอากาศในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต = A study of air pollution in Thammasat University, Rangsit Campus / วราวุธ เสือดี. - [ปทุมธานี] : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


มลพิษทางอากาศ -- ไทย -- ปทุมธานี.
คุณภาพอากาศ -- ไทย -- ปทุมธานี.

TD883.7.ท92ป3 / ว46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544