อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. - ก-ญ, 265 หน้า : ภาพประกอบ.

9746399454 (2542)


การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ -- ไทย.
การกระจายเสียงทางวิทยุ -- ไทย.
โทรทัศน์ -- ไทย.
สื่อมวลชน -- ไทย.

HE8689.9.ท9 / อ75

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)