คำนูณ สิทธิสมาน.

14 ตุลาฉบับสามัญชน / โดย คำนูญ สิทธิสมาน. - [กรุงเทพฯ] : สามัญชน, 2541. - 168 หน้า.

9747682389


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- วันมหาวิปโยค, 2516.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-?

DS586 / .ค63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544