นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2541-2544). - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, [2541?] - 20 หน้า.


ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544