วรากรณ์ สามโกเศศ.

โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี / วราภรณ์ สามโกเศศ. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2541- - เล่ม.

รวมข้อเขียนจากคอลัมน์ "อาหารสมอง" ในมติชนสุดสัปดาห์และมติชนรายวัน และคอลัมน์ "ระดมสมอง" ในประชาชาติธุรกิจ. ล. 4 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: ขาดทุนคือกำไร. ล. 5 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: ถูกสุดคือแพงสุด. ล. 6 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง. ล. 7 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: สนุกกับของไม่ฟรี. ล. 8 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: เงินทองของมายา. ล. 1 รวมฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 6 2542.

9743212744 (ล. 1) 9743216286 (ล. 1 : 2542) 9743217711 (ล. 2) 9743224955 (ล. 3) 9743229663 (ล. 4) 9743233687 (ล. 5) 9743233989 (ล. 5 : 2548) 9789743239267 (ล. 6) 9789743239250 (ล. 7) 9789740205470 (ล. 8)


เศรษฐศาสตร์ -- ปกิณกะ.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- ปกิณกะ.

HC445 / .ว46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544