อานันท์ ปันยารชุน, 2475-

มุมมองนายอานันท์ / อานันท์ ปันยารชุน ; สมหมาย ปาริจฉัตต์ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2541- - เล่ม : ภาพประกอบ.

9743213104 (ล.1) 9743214828 (ล.1 : 2542) 9743221832 (ล.2)


อานันท์ ปันยารชุน, 2475-

DS570.6.อ575 / ก5 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544