โกวิทย์ กังสนันท์.

ยุทธศาสตร์กรมการปกครองในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2541-2550) / โกวิทย์ กังสนันท์. - กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2541. - 48 หน้า. - เอกสารสิ่งพิมพ์ / กองวิชาการและแผนงาน ; ลำดับที่ 15/2541 . - เอกสารสิ่งพิมพ์ (กรมการปกครอง. กองวิชาการและแผนงาน) ; ลำดับที่ 15/2541. .


กรมการปกครอง--การจัดการ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544