แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน / คณะผู้จัดทำ พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). - กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน (ด้านมาตรฐานการเปิดเผยสารสนเทศ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2541. - 200 หน้า : ภาพประกอบ.

9748636011


การตรวจสอบภายใน.

--บณ 315--Highly correlated

HF5668.25 / .น85 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544