สังสรรค์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2501 14 พฤศจิกายน 2541 / ชมรมนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2501. - [กรุงเทพฯ] : ชมรม, 2541. - 88 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ --นักศึกษาเก่า.


กฎหมาย.

LG395.ก239 / ส65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544