ผู้พิพากษาสมทบรุ่น ... ศาลจังหวัดปทุมธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว / แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดปทุมธานี. - ปทุมธานี : แผนก, 2541- - เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ. - รายปี - [2541]-


สำนักงานประจำศาลจังหวัดปทุมธานี. แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว.


ผู้พิพากษา -- ไทย -- ปทุมธานี.
ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย -- ปทุมธานี.
การบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน -- ไทย.


ปทุมธานี -- ปกิณกะ.

KPT4720 / .ศ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544