คณิน บุญสุวรรณ, 2489-

กระบวนการทำงานของระบบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ / คณิน บุญสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541. - 135 หน้า : ภาพประกอบ.

9742824533


ไทย. รัฐสภา.


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2540-?

KPT2516 / .ค35

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544