นันทขว้าง สิรสุนทร.

หนังโรงเล็ก / นันทขว้าง สิรสุนทร. - กรุงเทพฯ : แพรวเอนเตอร์เทน, 2541. - 121 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - รวมบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ; ลำดับที่ 9 .

9748369331


ภาพยนตร์ -- บทวิจารณ์.

PN1995 / .น57

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544