สมบูรณ์ ธรรมครองอาตม์.

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น-เกาหลี. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520. - 93 หน้า.


ญี่ปุ่น -- ประวัติศาสตร์.
เกาหลี -- ประวัติศาสตร์.

DS835 / .ส4 2520

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544