พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ล้ำ พ.ศ. 2550. - [กรุงเทพฯ] : สูตรไพศาล, [2540?] - 126 หน้า.

9745035106


กฎหมายหลักทรัพย์ -- ไทย.
ตลาดหลักทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1064.ก28 / 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544