ยุโรป 1999 "ยูโร" เงินสกุลใหม่ / จัดทำโดยฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ; บรรณาธิการ ไพโรจน์ วงศ์วุฒิวัฒน์. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), 2541. - 97 หน้า : ภาพประกอบ. - จุลสารธนาคารกรุงเทพ ; 2541 .


เงินตรา -- ยุโรป.
ปริวรรตเงินตรา -- ยุโรป.


ยุโรป -- การค้า.

HG3942.8 / .ย74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544