17 ปี กรอ. / คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2541. - 48 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544