การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา / ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย. - [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2541. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

การสัมมนาระดับชาติเรื่องระบบการประกันคุณภาพอุดมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2541 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ.


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- มาตรฐาน -- ไทย.
ประกันคุณภาพ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544