บทศึกษาเรื่องต้นทุนการกำกับบริษัทหลักทรัพย์ / โดย พิชิต อัคราทิตย์ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2541. - viii, 55 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิจัย ; เลขที่ 1/2541 . - เอกสารวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ; เลขที่ 1/2541. .


บริษัทหลักทรัพย์ -- ไทย.

HG5750.565 / .บ35

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544