พิชัย นิลทองคำ.

หลักเกณฑ์วิธีการร้องขอฟื้นฟูกิจการ = Bankruptcy Act BE. 2483 chapter: 3/1 / พิชัย นิลทองคำ - จัดพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยา จำกัด, 1998 [2541] - 356 หน้า.

9748635295


ล้มละลาย -- ไทย.

KPT1942 / .พ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544