สุวิทย์ ธีรพงษ์.

ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ / สุวิทย์ ธีรพงษ์. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541. - 208 หน้า.

9747363429


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544