สุภา พื้นนาค.

261 คำถามอะไรเอ่ย? / สุภา พื้นนาค. - กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2541?] - 96 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดปริศนาคำทายและเกมส์ลับสมองประลองเชาวน์ .

9747395118


ปริศนา.

GV1493 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544