ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2541. - 56 หน้า.


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ศ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544