การเมืองเรื่องของทุกคน / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2540. - 51 หน้า : ภาพประกอบ.

9748055183


ประชาธิปไตย -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544