ยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง : การประชุมทางวิชาการชุดโครงการวิจัย, 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพมหานคร / จัดโดย สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - กรุงเทพฯ : สมาคม, [2541?] - 3 เล่ม.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ยุโรป.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-2453.

DS575.5.ย6 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544