ทอดด์ ทองดี, ค.ศ. 1963-

คู่มือชีวิตสำหรับวัยรุ่น / ทอดด์ ทองดี เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2542. - 167 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9748663043

PL4209.ท575 / ค74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544