เสนอ สิงคมาศ.

พันธุกรรมพืชเขาขุนพนม / เสนอ สิงคมาศ. - นครศรีธรรมราช : โรงเรียนวัดเขาขุนพนม, 2540. - 284 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่. - ชุดเขาขุนพนม-พรหมคีรี ; อันดับที่ 3 .

9748180387


พันธุ์ศาสตร์ (พืช) -- ไทย -- นครศรีธรรมราช.
พฤกษศาสตร์ -- ไทย -- นครศรีธรรมราช.


เขาขุนพนม (นครศรีธรรมราช)

QK981 / .ส75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544