ชุมชนแออัด : องค์ความรู้กับความเป็นจริง / บรรณาธิการ [โดย] ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. - 432 หน้า : ภาพประกอบ.

9748196534


ชุมชนแออัด -- ไทย.

HV4142.57 / .ช75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544