รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกจนถึงคณะปัจจุบัน / [รวบรวมโดย] นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายบริการค้นคว้า หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540. - 464 หน้า. - เอกสารวงงานรัฐสภา .


นโยบายของรัฐ -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / ร54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544