100 วัน วีรชนประชาธิปไตย. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. - 31 หน้า : ภาพประกอบ.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- พฤษภาทมิฬ, 2535.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544