แดง เก้าแสน.

เที่ยวเมืองไทยภาคอีสาน / โดย แดง เก้าแสน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2542. - 160 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ณ ดินแดนที่ราบสูง 19 จังหวัด.

9747132249


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

DS588.ต5 / ด82

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544