ดวงจันทร์ เจริญเมือง, 2496-

การผังเมืองกับการปกครองท้องถิ่น / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง. - เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. - 21 หน้า. - เอกสารชุดปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ; ลำดับที่ 10 .

9748983439


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.
ผังเมือง -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544