ไท = Tai / ฉลาดชาย รมิตานนท์, วิระดา สมสวัสดิ์, เรณู วิชาศิลป์ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [เชียงใหม่] : Toyota Foundation, 2541. - 37, 572 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9748662438


ชาวไท.
Tai (Southeast Asian people)

DS523.4.ท9 / ท915

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544