บรรณานุกรมเอกสารทักษิณคดีและเอกสารหายาก / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. - นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย, 2541. - 709 หน้า.

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสร่วมฉลอง "100 ปี ท่าศาลา 2541"

9748275477


ไทย (ภาคใต้) -- บรรณานุกรม.

Z3238.ต9 / บ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544